Kalkulator Heatrock

Program HEATROCK jest zaawansowanym narzędziem ubranym w przystępny interface wspomagającym inżynierów w skomplikowanych obliczeniach dotyczących doboru izolacji termicznej.

Grubość izolacji termicznej wyznaczana jest według różnych kryteriów doboru, takich jak:

  • dobór grubości izolacji wg rozporządzenia WT2009 – dobór grubości w odniesieniu do tabeli z rozporządzenia . Program przelicza adekwatny opór cieplny przy zastosowaniu izolacji o innym współczynniku przewodzenia ciepła jak podany w rozporządzeniu czyli λ=0,035 [W/mK]
  • dobór grubości zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Zgodnie z zakresem normy możemy dobrać izolację cieplna przewodów armatury i urządzeń w instalacjach c.o., c.w.u., c.w.t. oraz sieciach ciepłowniczych do 200 ⁰C.
  • dobór grubości zgodnie z normą PN-EN 12241:2010 Do izolacji cieplnych wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Obliczenia można dokonywać w bardzo precyzyjny sposób przyjmując wiele czynników jak owiew wiatry, emisyjność elementów, współczynnik przewodzenia składowych materiałów, pojemność cieplna. 

Obliczenia można dokonywać m.in. z uwagi na poniższe kryteria kryteriów:

  • straty ciepła jednostkowe i całkowite,
  • temperatura powierzchni zewnętrznej elementu,
  • zabezpieczenie przed wykropleniem wewnętrznym i zewnętrznym rur lub kanałów
  • temperatura końcowa medium płynącego (np. rury, kanały wentylacyjne) lub stojącego (np. zbiorniki),
  • czas zmiany temperatury medium nieruchomego (np. czas schładzania medium w zbiorniku lub czas do zamarznięcia),
  • zabezpieczenie przed wykropleniem wewnętrznym lub zewnętrznym na powierzchni (punkt rosy).
  • obliczanie wpływu mostków cieplnych na efekt izolacji

Program ma również zaimplementowany prosty kalkulator kosztów materiałów i robocizny. Całość obliczeń można otrzymać w postaci raportu z obliczeń przedstawiającego obliczany element, medium, warunki otoczenia oraz dobór grubości izolacji wraz z propozycją zastosowania produktu z zakresu oferty ROCKWOOL. Dodatkowo są dołączane wyniki obliczeń strat ciepła.

Back