Kalkulator FIREPRO

Program FIREPRO jest to profesjonalne narzędzie, ułatwiające prawidłowy dobór grubości izolacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Obliczenia dokonywane na podstawie warunków zastosowania, określonymi w odpowiednich aprobatach technicznych dla systemów ogniochronnych z rodziny CONLIT firmy ROCKWOOL Polska. Ma on zaimplementowaną bazę elementów konstrukcyjnych oraz sposobów ich zabezpieczania, dzięki czemu w prosty sposób można przeliczyć wymagany współczynnik masywności  i tym samym dobrać grubość zabezpieczenia zgodny z aprobatami technicznymi.

Kalkulator FIREPRO pozwala na dobranie odpowiedniego zabezpieczenia ogniochronnego dla kanałów wentylacyjnych i oddymiających, konstrukcji stalowych, belek, słupów i stropów żelbetowych w wymaganej klasie odporności ogniowej.

 

Back