Dział Sprzedaży Dystrybucyjnej

Jeśli szukasz Doradcy Techniczno-Handlowego ROCKWOOL Polska, który odpowiada za sprzedaż w Twoim regionie, zlokalizuj go za pomocą zamieszczonej obok mapy.  

1. Inwestycje ogólnobudowlane:
Jakub Bogordź
e-mail: Jakub.Bogorodz@rockwool.com
tel. +48 601 761 977

2. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Jacek Chamier-Ciemiński
e-mail: Jacek.Chamier-Cieminski@rockwool.com
tel.: 601 543 133

Podział regionalny Działu Sprzedaży Dystrybucyjnej Podział regionalny Działu Sprzedaży Dystrybucyjnej

3. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Tomasz Chudy
e-mail: Tomasz.Chudy@rockwool.com
tel.: 601 298 706

4.  Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Jacek Draim
e-mail: Jacek.Draim@rockwool.com
tel.: 601 788 449

5.  Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Marcin Gruźlewski
e-mail: Marcin.Gruzlewski@rockwool.com
tel.: 601 565 010

6. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Rafał Gordziejczyk
e-mail: Rafal.Gordziejczyk@rockwool.com
tel.: 601 298 704

7. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Jan Kuśnierz
e-mail: Jan.Kusnierz@rockwool.com
tel.: 601 788 447

8. Inwestycje ogólnobudowlane:
Łukasz Antoniewicz
e-mail: Lukasz.Antoniewicz@rockwool.com
tel.: 601 761 879

9. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Ryszard Rybacki
e-mail: Ryszard.Rybacki@rockwool.com
tel. 601 788 452

10. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane: 
Andrzej Metzger
e-mail: Andrzej.Metzger@rockwool.com
tel.: 601 791 182

11. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Grzegorz Kluza
e-mail: Grzegorz.Kluza@rockwool.com
tel.: 601 788 455 

12. Inwestycje ogólnobudowlane:
Kamila Nowak
e-mail: Kamila.Bidas@rockwool.com
tel.: 601 506 688

13. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Sławomir Skalik
e-mail: Slawomir.Skalik@rockwool.com
tel. 601 570 100

14. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Mariusz Karyś
e-mail: Mariusz.Karys@rockwool.com
tel.: 601 594 130

15. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Marcin Król
e-mail: Marcin.Krol@rockwool.com
tel.: 601 629 775 

16. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Grzegorz Kluza
e-mail: Grzegorz.Kluza@rockwool.com 
tel.: 601 778 455,

17. Inwestycje ogólnobudowlane:
Marcin Stępkowski
e-mail: Marcin.Stepkowski@rockwool.com 
tel.: 601 407 974,

18. Inwestycje ogólnobudowlane:
Konrad Jarosz
e-mail: Konrad.Jarosz@rockwool.com
tel.: 601 143 454

19. Sprzedaż dystrybucyjna i inwestycje ogólnobudowlane:
Rafał Ryba
e-mail: Rafal.Ryba@rockwool.com
tel.: 601 629 776

Back