Aprobaty i certyfikaty

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (z późniejszymi zmianami) dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wyroby objęte normami zharmonizowanymi i Europejskimi Aprobatami Technicznymi/Europejskimi Ocenami Technicznymi są dopuszczone do obrotu jeśli producent sporządził dla nich deklarację właściwości użytkowych DoP (Declaration of Performance) oraz umieścił na nich oznakowanie.
Umieszczając oznakowanie CE na wyrobie, producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi dla tego wyrobu właściwościami użytkowymi.

Etykieta produktu Etykieta produktu

Oznaczenia na etykiecie

Rozwiń aby zobaczyć oznaczenia

1. Nazwa handlowa wyrobu
2. Zastosowanie wyrobu
3. Piktogram określający zastosowanie wyrobu
4. Adres strony internetowej dla DoP
5. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
6. Nr DoP – Deklaracji właściwości użytkowych.
7. Numer Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych 
8. Klasa reakcji na ogień
9. Kod wyrobu
10. Data produkcji
11. Wymiary
12. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
13. Deklarowany opór cieplny
14. Numer jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie zgodności i wydała certyfikat.
15. Dwie ostatnie cyfry roku pierwszego oznaczenia wyrobu znakiem CE
16. Adres producenta
17. Poziom lub klasa pozostałych zadeklarowanych właściwości użytkowych

Symbole w kodzie wyrobu

Kod: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Zawiera następujące informacje: 

MW - wełna mineralna (skrót terminu);
EN 13162 - numer europejskiej normy obejmującej wyrób;
T5 - tolerancja na grubości; dla klasy T5 mieści się  w przedziale od -1 do +3 mm;
DS(70,-) - stabiloność wymiarowa; zmiana wymiarów nie przekracza 1% po 48 h przechowywania wyrobu DS(70,-) w temperaturze 70°C,
DS(70,90) -  stabiloność wymiarowa; zmiana wymiarów nie przekracza 1% po 48 h przechowywania wyrobuw temperaturze 70°C i wilgotności 90%;
CS(10)20 - naprężenie ściskające; przy 10% odkształceniu względem ≥ 20 kPa;
TR10 - wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10 kPa;
PL(5)250 - obciążenie punktowe; siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥ 250 N;
WS -  Krótkotrwała nasiąkliwosć wodą; nie więcej niż 1,0 kg/mprzy częściowym zanurzeniu wyrobu na 24 h;
WL(P) - długotrwała nasiąkliwosć wodą; nie więcej niż 3,0 kg/mprzy częsciowym zanurzeniu przez 28 dni;
MU1 - przenikanie pary wodnej - współczynnik oporu dyfuzyjnego = 1 (bez badań) 

<!--Start of Zendesk Chat Script--> <script type="text/javascript"> window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s= d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set. _.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute("charset","utf-8"); $.src="https://v2.zopim.com/?4HTYYPi6zuxUlFVZSLGYJE6MA0uQJDvo";z.t=+new Date;$. type="text/javascript";e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,"script"); </script> <!--End of Zendesk Chat Script-->
Back