System CONLIT 150

System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, ścian, belek i słupów żelbetowych w klasach odporności do REI 240.

W konstrukcjach stalowych: Elementy konstrukcji stalowych (belki i słupy) znajdujące się wewnątrz budynków i posiadające wskaźnik masywności U/A nie przekraczający 350 m-1 można zabezpieczyć ogniochronnie stosując system CONLIT 150 z:- płytami CONLIT 150 P lub- płytami CONLIT 150 A/F z jednostronną okładziną z folii aluminiowej. Rozwiązanie umożliwia zabezpieczenie cztero-, trój- i dwustronne elementów stalowych (belek i słupów) o profilach otwartych i zamkniętych, narażonych na oddziaływanie pożarów standardowych.

W przypadku monolitycznych stropów, ścian i słupów żelbetowych: Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny stanowić szczelne obudowy izolowanych wyżej wymienionych elementów. Płyty ze skalnej wełny mineralnej powinny być mocowane do belek, słupów, ścian i stropów za pomocą stalowych łączników Hilti IDMS lub innych stalowych łączników do mocowania izolacji dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Pobierz karte produktu
Conlit

Informacje techniczne

Drukuj
Właściwości Opis
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3339/2016 - konstrukcje stalowe
ITB-KOT-2017/0178 - konstrukcje żelbetowe
Certyfikat Zgodności ITB CZ ITB-0586/W - konstrukcje stalowe
020-UWB-0951/W - konstrukcje żelbetowe
Krajowa Deklaracja Zgodności 00079/16/M - konstrukcje stalowe
00070/17/M/2 - konstrukcje żelbetowe

Wymiary i pakowanie

długość mm szerokość mm grubość mm ilość m2 na palecie ilość płyt na palecie
2000 1200 20 134,4 56
2000 1200 30 88,8 37
2000 1200 40 67,2 28
2000 1200 50 52,8 22
2000 1200 60 43,2 18
2000 1200 100 67,2 28
2000 1200 120 52,8 22
2000 1200 150 43,2 18

Ważna informacja

Niezbędnym elementem systemu jest klej CONLIT GLUE

Produkt: Systemowy klej CONLIT GLUE

Stosowany w systemach CONLIT do wykonywania uszczelnień, połączeń płyt CONLIT PLUS i CONLIT 150. Pakowany w wiadro o wadze 20 kg.

ObszarOpis
Typ produktu Pozostałe
Aprobata Techniczna

ITB AT-15-3339/2016 - konstrukcje stalowe
ITB AT-15-6856/2016 - kanały z blachy stalowej
ITB-KOT-2017/0178 - konstrukcje żelbetowe 

Certyfikat Zgodności ITB 020-UWB-0970/W
CZ ITB-0586/W
CZ ITB-0951/W 
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00079/16/M, 00086/16/M, 00072/16/M-Mal, 00070/17/M/2 
Wydajność 0,5 - 1,2 kg/m2 
Czas wiązania kleju 8 - 16 godzin
w zależności od temperatury otoczenia 
Temperatura stosowania > 5 o 
Kalkulator FIREPRO
WSPARCIE

Kalkulator FIREPRO

Służy do doboru grubości izolacji zgodnie z aprobatami technicznymi stworzonymi dla systemów zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL.
  Drukuj mapę

  Materiały do pobrania

  Aprobaty i certyfikaty (8)
  Certyfikat Zgodności

  dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje stalowe

  Aprobata Techniczna

  dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje stalowe o profilach otwartych i zamkniętych

  Atest higieniczny

  Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

  Certyfikat Zgodności

  dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje żelbetowe

  Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

  dla Systemu CONLIT 150, dla konstrukcji żelbetowych

  Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

  dla Systemu CONLIT 150, dla konstrukcji stalowych

  Krajowa Ocena Techniczna

  dla produktu System CONLIT 150 -stropy, ściany, belki i słupy żelbetowe

  Broszury (1)
  5.1. Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL

  Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze dla systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych ognioochronnych opublikowane w marcu 2016 r.

  Back