STEPROCK HD

Płyty z skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających. Przeznaczone są do ocieplenia podłóg na gruncie, na podkładach betonowych, podłóg na stropie na podkładach betonowych oraz płyty OSB-3 (pióro-wpust 4 stronny)

Pobierz karte produktu
STEPROCK HD

Informacje techniczne

Drukuj
Właściwości Opis
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,039 W/mK
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,4 kN/m3
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Obciążenie użytkowe, równomiernie rozłożone, na warstwie wyrównawczej ≤ 3 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 30 kPa
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m2
Ściśliwość ≤ 4 mm
Kod wyrobu MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD25(1)-SD22(2)-WS -WL(P)-CP4-MU1
Polska Norma EN 13162:2012+A1:2015
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0168/09/P
Atest Higieniczny GUM/199/322/215/2016

(1) – dla grubości 30 mm

(2) – dla grubości 40 mm

Wymiary i pakowanie

długość mm szerokość mm grubość mm opór cieplny RD (m2 x K/W) ilość płyt w paczce ilość m2 w paczce
1000 600 20 0,5 12 7,2
1000 600 30 0,75 10 6
1000 600 40 1 6 3,6
1000 600 50 1,25 4 2,4
1000 600 60 1,5 4 2,4
1000 600 100 2,55 2 1,2
  Drukuj mapę

  Materiały do pobrania

  Aprobaty i certyfikaty (2)
  Atest higieniczny

  Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

  Certyfikat stałości właściwości użytkowych

  dla produktów: STEPROCK HD, Pasek RST

  Broszury (1)
  3.2. Izolacja stropów garaży i piwnic oraz podłóg

  Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze w obszarze izolacji stropów garaży i piwnic oraz ocieplania podłóg.

  Back