ROCKTERM

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, głównie tych umieszczonych na zewnątrz gdzie izolacja jest przykryta płaszczem zewnętrznym z blachy. Dodatkowe aplikacje to ściany zbiorników niskotemperaturowych oraz inne powierzchnie płaskie, w układach poziomych i pionowych, jako wypełnienie konstrukcji wsporczej pod płaszczem zewnętrznym (konstrukcji blaszanej).

Pobierz karte produktu
ROCKTERM

Informacje techniczne

Drukuj
Właściwości Opis
Klasa rekacji na ogień A1 wyrób
Maksymalna temperatura stosowania 250 °C
Kod wyrobu MW - EN 14303 - T3 - ST(+)250 - WS1 - AW0,75 dla gr. 50 - 59 mm
* MW - EN 14303 - T4 - ST(+)250 - WS1 - AW0,75 dla gr. 60 - 99 mm
* MW - EN 14303 - T4 - ST(+)250 - WS1 - AW1,0 dla gr. ≥ 100 mm
Polska Norma EN 14303:2015
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0341/12/P
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

Deklarowany wspólczynnik przewodzenia ciepła

Temperatura [oC]  50  150  250 
λ [W/mK] 0,041  0,062  0,093 

 

 

Wymiary i pakowanie

długość mm szerokość mm grubość mm ilość m2 w paczce ilość m2 na palecie
1000 600 50 7,2 144
1000 600 80 3,6 90
1000 600 100 3,6 72
  Drukuj mapę

  Materiały do pobrania

  Aprobaty i certyfikaty (2)
  Atest higieniczny

  Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

  Certyfikat stałości właściwości użytkowych

  dla produktów INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, 60Z, 80 i ROCKTERM

  Back