System ROCKFALL

System spadków dachowych ROCKFALL składa się z trzech elementów:

ROCKFALL KSP - Płyty z dwukierunkowym spadkiem (płyty kontrspadkowe). Przeznaczone są do kształtowania dwukierunkowego spadku (kontrspadku) na dachu płaskim o dowolnym nachyleniu.

ROCKFALL SP - Płyty z jednokierunkowym spadkiem (płyty spadkowe). Płyty te są przeznaczone do kształtowania jednokierunkowego spadku w warstwie izolacji termicznej stropodachów (do rynny, koryta, linii wpustów).

ROCKFALL KD - Kliny ze skalnej wełny mineralnej, służący do izolowania elementów pionowych wystających ponad powierzchnię dachu, np. attyki, kominy itp.

Pobierz kartę produktu
ROCKFALL Wskazowki wykonawcze 4

Fakty i liczby

Zobacz jak projektować system spadków dachowych

Informacje techniczne

Drukuj
Właściwości Opis
Współczynnik przewodzenia ciepła λ D =0,040 W/mK
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 15 kPa
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m²
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤ 3,0 kg/m²
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥ 650 N
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15- PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma EN 13162:2012 + A1:2015
Certyfikat CE 1390-CPR-0452/16/P
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 1984/12/R28NP
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

 

Wskazówki wykonawcze

  Drukuj mapę

  Powiązane produkty

  Materiały do pobrania

  Aprobaty i certyfikaty (1)
  Atest higieniczny

  Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

  Broszury (1)
  2.2.Izolacja dachów płaskich

  Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze: izolacja dachów płaskich.

  Back