Folia paroizolacyjna ROCKFOL SK 18234 II - samoprzylepna paroizolacja do dachów płaskich

Samoprzylepna folia paroizolacyjna o grubości 0,6 mm do dachów płaskich, wykonanych z blachy trapezowej, drewna i materiałów drewnopochodnych oraz betonu. Folia paroizolacyjna zbudowana jest z warstwy zbrojonego włóknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego łatwą do zdjęcia przed montażem folią LDPE. Folia paroizolacyjna ROCKFOL SK jest odporna na stąpanie, również na dachach z blachy trapezowej. Może być stosowana na dachach mocowanych mechanicznie i klejonych.

Folię paroizolacyjną należy przechowywać i transportować w pozycji poziomej. Niedopuszczalne jest ustawianie palet z rolkami na których jest folia paroizolacyjna jedna na drugiej. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

Montaż folii paroizolacyjnej:

Powierzchnia podłoża musi być równa, zwarta i odtłuszczona, tj. wolna od smarów i olejów. Blachy trapezowe, sklejka, OSB oraz inne pełne i gładkie podłoża nie wymagają gruntowania. W przypadku montażu folii paroizolacyjnej na betonie zalecane jest gruntowanie preparatem akrylowym w celu przygotowania i poprawienia przyczepności podłoża. Folia paroizolacyjna powinna być przyklejona z zakładem wzdłużnym i poprzecznym minimum 80 mm. Zakład należy docisnąć. Na podkładach z blachy trapezowej folia paroizolacyjna układana jest wzdłuż fałd blachy trapezowej. Wzdłużne zakłady folii paroizolacyjnej powinny być podparte.

Pobierz kartę produktu
Folia paroizolacyjna ROCKFOL SP

Wymiary i pakowanie

Drukuj
długość mm szerokość mm ilość m2 w rolce ilość rolek na palecie
25000 1580 39,5 22

Informacje techniczne

Właściwości Opis
Paroprzepuszczalność* Sd >1500 m
Wytrzymałość na rozciąganie ≥300 N/50 mm
wzdłuż min. 350 N/50 mm
w poprzek min. 500 N/50 mm
Wydłużenie
wzdłuż min. 2,5%
w poprzek min. 2,5%
Wodoszczelność spełnienie wymagań przy 2 kPa
Norma wyrobu PN-EN 13984:2013-06E
Klasa reakcji na ogień E

* grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej - Sd

Materiały do pobrania

Broszury (1)
2.2.Izolacja dachów płaskich

Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze: izolacja dachów płaskich.

Back