Otulina TECLIT PS

Niepalna izolacja rurociągów chłodniczych w budynkach. Otulina TECLIT PS ze skalnej wełny produkowana jest w unikalnej technologii, dzięki której posiada doskonałe parametry techniczne, wyjątkową jakość i trwałość. Otulina posiada grubą okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej i zakładkę samoprzylepną. Paroszczelna memebrana aluminiowa doskonale chroni izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ryzykiem kondensacji pary wodnej. Zakładka samoprzylepna zapewnia trwałe połączenie oraz paroszczelność pokrycia zewnętrznego otuliny.

Katalog Nakładów Rzeczowych
TECLIT PS

Fakty i liczby

Otulina TECLIT PS to:
 • Gwarancja niepalności – klasa reakcji na ogień A2L-s1,d0
 • Otulina o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła na rynku izolacji zimnochronnych
 • Wodoodporna
 • Stabilna wymiarowo
 • Odporna na działanie czynników chemicznych (sprawdzone w odniesieniu do korozji instalacji)
 • Izolacja termiczna i akustyczna instalacji
 • Może być stosowana zarówno dla gorących, jak i zimnych instalacji od 0°C do 250°C
 • Zabezpieczenie przeciwkondensacyjne dzięki wzmocnionej, paroszczelnej powłoce aluminiowej
 • Doskonała jakość, zapewniająca trwałość i skuteczność izolacji, dzięki dopasowaniu wszystkich elementów systemu.
 • Łatwy i szybki montaż

Informacje techniczne

Drukuj
Właściwości Opis
Klasa reakcji na ogień A 2L-s1,d0 wyrób
Maksymalna temperatura stosowania ≤ 250 stopni C
Opór dyfuzyjny pary wodnej (MV2 - zgodnie z normą EN 14303) sd ≥ 200 m
Zawartość jonów chlorków rozpuszczonych w wodzie nie więcej niż 10 ppm (10 mg/1 kg wyrobu)
Opór dyfuzyjny pary wodnej dla powłoki aluminiowej μ >10 000
Grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd >1 500 m
Kod wyrobu MW EN 14303-T9(T8 dla D0 < 150)ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Polska Norma EN 14303:2009 + A1:2013
Certyfikat Zgodności CE 0751-CPR.2-010.0-07; 0751-CPD.2-008.0-03
Atest Higieniczny GUM/199/322/215/2016

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

Temperatura [oC] 0oC 10oC 20oC 50oC 100oC 150oC
 λ [W/mK] 0,032 0,033 0,034 0,037 0,044 0,052
 λ [W/mK] dla gr.100 mm 0,033 0,034 0,035 0,039 0,046 0,056

 

    

średnica wewnętrzna otuliny

 grubość izolacji (mm)
20 25 30 40 50 60 70 80 100
  ilość m.b. w kartonie/na palecie
  k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p.
18 36 432 30  360                            
22  36 432  25  300 20 240                        
28  30 360 20 240 20 240                        
35  25 300 20 192 16 192 9 108                    
42  20 240 16 144 12 144 9 108                    
48  16 192 15 180 12 144 9 108 6 72                
54  20 240 12 144 10 120 8 96 5 60 4 48            
60  12 144 11 132 9 108 6 72 5 60 4 48            
64  12 144 9 108 9 108 6 72 4 48 1 36 1 33        
70  11 132 9 108 8 96 5 60 4 48     1 25        
76  9 108 9 108 7 84 5 60 4 48     1 33 1 20    
89  9 108  72 6 72 4 48 1 33         1 19 1 12
108     4 48 4 48 1 48 1 27         1 16 1 10
114      4 48 4 48 1 32 1 25             1 10
133      36 1 32 1 25 1 24             1 10
140      32 1 30 1 24 1 20             1 9
159      25 1 25 1 20 1 16             1
169              1 19 1 16             1
219              12 1 11             1

k. - karton
p. - paleta

Wskazówki wykonawcze

Kalkulator HEATROCK
Program obliczeniowy

Kalkulator HEATROCK

Służy do wyznaczania grubości izolacji w technice grzewczej, chłodnictwie i instalacjach przemysłowych.
  Drukuj mapę

  Materiały do pobrania

  Aprobaty i certyfikaty (2)
  Atest higieniczny

  Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

  Certyfikat stałości właściwości użytkowych

  dla otuliny TECLIT PS, będącej częścią systemu TECLIT do izolacji instalacji chłodniczych i zimnej wody.

  Broszury (2)
  Izolacja instalacji chłodniczych i zimnej wody

  Wskazówki wykonawcze dotyczące stosowania i montażu elementów systemu TECLIT do izolacji instalacji chłodniczych i zimnej wody.

  System TECLIT – kompletny, niepalny system do izolacji przewodów chłodniczych.

  System TECLIT to rewolucyjne rozwiązanie do izolacji instalacji chłodzących i zimnej wody. Dzięki zastosowaniu systemu TECLIT podnosimy bezpieczeństwo pożarowe instalacji, przy jednoczesnym skróceniu czasu montażu.

  Back