ROCKFALL (KD)

Kliny ze skalnej wełny mineralnej, służący do izolowania elementów pionowych wystających ponad powierzchnię dachu, np. attyki, kominy itp.

Pobierz karte produktu
DACHROCK SPS klin

Informacje techniczne

Drukuj
Właściwości Opis
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1,0 kg/m2
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70 kPa
Obciążenie punktowe przy 5 mm ≥ 450 N
Parametry techniczne półproduktu przeznaczonego do produkcji klinów dachowych
Stabilność wymiarów w temp. 70ºC i wilgotności względnej powietrza 90% w czasie 48h ≤ 0,1 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 15 kPa
Kod wyrobu MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma EN 13162:2012 + A1:2015
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0072/07/P
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

 

Wymiary i pakowanie

długość mm szerokość mm grubość mm ilość szt. w pudełku
1000 50 50 110
1000 100 100 28
  Drukuj mapę

  Powiązane produkty

  Materiały do pobrania

  Aprobaty i certyfikaty (1)
  Atest higieniczny

  Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

  Broszury (1)
  2.2.Izolacja dachów płaskich

  Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze: izolacja dachów płaskich.

  Back