Praktyki zawodowe w ROCKWOOL Polska

ROCKWOOL Polska realizuje jedynie takie praktyki zawodowe, które zostały przewidziane programem nauczania. Oznacza to, że o praktykę w naszej firmie mogą ubiegać się uczniowie szkół średnich i studenci, od których szkoła/uczelnia wymaga odbycia praktyki według ustalonego programu.

Praktyki zawodowe są nieodpłatne i zazwyczaj realizujemy je w okresie wakacyjnym (o ile szkoła/uczelnia nie określa terminu realizacji praktyki). Uczniów i studentów zainteresowanych odbyciem praktyki w naszej firmie, prosimy o przesłanie zapytania na adres: hr@rockwool.pl (tytuł: Praktyka zawodowa).

E-mail powinien zawierać następujące informacje:

Program praktyki,
CV praktykanta,
Termin i czas trwania praktyki,
Ewentualnie - preferencje dotyczące działu, w którym praktyka miałaby się odbyć.
Praktykantów uprzejmie prosimy, by niniejsze zapytania kierowali do nas nie później jak na 2 miesiące przed planowanym terminem odbycia praktyki.

Back