Asystent/ka ds. księgowych w dziale Księgi Głównej

Płatny staż w centrum kompetencji firmy ROCKWOOL w Poznaniu (RGBS)

Interesują Cię obowiązki związane z księgowością i funkcjonowaniem firmy z branży Shared Services Center? Znasz język angielski w stopniu średniozaawansowanym i chciał(a)byś posługiwać się nim podczas stażu?

ROCKWOOL Global Business Service Center (RGBS) jest centrum kompetencyjnym w grupie ROCKWOOL i zajmuje się świadczeniem usług z zakresu księgowości, finansów i IT.

Obecnie poszukujemy osób na płatne staże w naszych działach księgowych na stanowisku Asystent/ka ds. księgowych w dziale Księgi Głównej.

Oferujemy

 • Płatny staż w księgowości, możliwość kontynuacji stażu po 3 miesięcznym okresie próbnym
 • Dodatkowe benefity dostępne w biurze i udział w wydarzeniach integracyjnych
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowej organizacji
 • Wdrożenie do obowiązków poprzez szkolenia
 • Elastyczny grafik stażu, biuro w Maraton Business Center

Obowiązki

 • Przygotowanie i księgowanie rezerw
 • Wystawianie faktur i weryfikacja sald miedzy podmiotami powiązanymi
 • Wykonywanie wyceny kont bilansowym w walucie obcej
 • Kontrola rozliczenia magazynu i poprawności kont bilansowych
 • Księgowanie w obszarze środków trwałych
 • Raportowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu

Wymagania

 • Dostępność minimum 20h w tygodniu
 • Studia – trzeci rok licencjackich, pierwszy lub drugi rok magisterskich (idealnie kierunki związane z rachunkowością/ekonomią/finansami itp lub inne)
 • Znajomość MS Excel
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym
 • Umiejętności analityczne i pracy zespołowej
Back