Polityka środowiskowa ROCKWOOL Polska

Polityka środowiskowa ROCKWOOL Polska

Polityka środowiskowa

ROCKWOOL Polska, jako producent wyrobów ze skalnej wełny mineralnej sprzyjających ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, czuje się szczególnie zobowiązany do dbania o środowisko na każdym etapie swojej działalności. Deklarujemy, że uwzględniamy poprawę bilansu ekologicznego w całym cyklu życia wyrobów, a w naszej codziennej praktyce:

 • wypełniamy wszelkie wymagania prawne związane z ochroną środowiska, starając się wdrażać wyższe standardy,
 • rozwijamy produkty i systemy ze skalnej wełny mineralnej tak, by w coraz większym stopniu chroniły środowisko:
  - poprawiając efektywność energetyczną
  - redukując emisję CO2,
  - minimalizując, dzięki swej niepalności i ogniochronności, skutki pożarów,
  ograniczając hałas,
 • minimalizujemy oddziaływania środowiskowe poprzez dalsze wdrażanie i udoskonalanie technik mało- i bezodpadowych,
 • aktywnie rozwijamy otwarty dialog z klientami, dostawcami, organami administracji, pracownikami oraz sąsiadami,
 • dbamy o to, by nasze fabryki były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

Podstawą naszego działania jest nieustannie rozwijany i doskonalony system zarządzania środowiskowego, który zapewnia kompleksowe podejście do działań na rzecz ochrony środowiska, wspomaga nas we wdrażaniu zasady zapobiegania zanieczyszczeniom, a jednocześnie pozwala na dokumentowanie wszelkich poczynań w tej dziedzinie.

Zarząd ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Zarządzanie prośrodowiskowe

Troska o środowisko, zarówno w odniesieniu do wytwarzanych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego jest od lat priorytetem w Grupie ROCKWOOL. Zasadnicza część inwestycji przeznaczona jest na realizację inicjatyw, dzięki którym bardziej wydajnie wykorzystywane są zasoby, które poprawiają wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo.

Działalność ROCKWOOL na rzecz ochrony środowiska zaowocowała wieloma nagrodami przyznawanymi poszczególnym firmom wchodzącym w skład Grupy. Między innymi, w roku 2003 ROCKWOOL Polska po raz drugi uzyskał tytuł Lidera Polskiej Ekologii, stając się jedynym przedsiębiorstwem w kraju, które dwukrotnie zostało laureatem tej prestiżowej nagrody Ministra Środowiska. 

Również w 2003 roku oceny cyklu życia produktów zdobyły uznanie międzynarodowej społeczności naukowej. Analizy te dokumentują pozytywny wpływ izolacji ROCKWOOL na środowisko naturalne. Ujemne skutki środowiskowe, jakie towarzyszą produkcji izolacji (np. zużycie energii lub emisja CO2) zazwyczaj wynoszą mniej niż 1% wartości skutków pozytywnych wynikających z zastosowania tego materiału.

Zrównoważone zarządzanie środowiskowe

Grupa ROCKWOOL sygnowała kartę Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) "Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju - Zasady Gospodarki Środowiskowej".  Polityka zarządzania środowiskowego Grupy określa wspólne zasady oraz wskazuje drogę postępowania tam, gdzie przepisy lokalne są niejednoznaczne. W wielu przypadkach prowadzi to do działań wykraczających poza wymagania określone lokalnym prawem.

 

W założeniach, każde przedsiębiorstwo wchodzące w skład Grupy musi posiadać System Zarządzania Środowiskowego (EMS), który określa zakres odpowiedzialności, a także procedury kontroli. Poszczególne przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za codzienną ochronę środowiska na terenie własnych zakładów produkcyjnych. Natomiast, Centralny Dział Ochrony Środowiska Grupy, na czele którego stoi Jens Ranlov, spełnia rolę doradczą i kontrolną oraz koordynuje realizację korporacyjnej polityki i strategii środowiskowej.

Ochrona środowiska w ROCKWOOL Polska

Rozwiązania produkcyjne wdrażane w ROCKWOOL Polska są efektem prowadzonej przez firmę polityki środowiskowej. Ochrona środowiska naturalnego jest głównym, obok produkcji nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, priorytetem rozwoju firmy.

Polityka środowiskowa jest realizowana zgodnie z wytycznymi Grupy ROCKWOOL - każdego roku 20% nakładów inwestycyjnych ROCKWOOL Polska przeznacza na ochronę środowiska naturalnego. W ROCKWOOL Polska działania prośrodowiskowe są ukierunkowane przede wszystkim na: oszczędność surowców naturalnych oraz energii potrzebnej do wyprodukowania wyrobu, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, racjonalną gospodarkę odpadami poprzez wprowadzenie pełnego recyklingu.

Działania zmierzające do produkcji bezodpadowej rozpoczęto już w 1998 r. w fabryce w Cigacicach. W ciągu trzech lat firma zainwestowała w to przedsięwzięcie ok. 36 mln złotych m.in. budując zakład brykietowania odpadów, modernizując węzły technologiczne i poprawiając efektywność produkcji. Inwestycje w Cigacicach usytuowały tę fabrykę wśród najbardziej ekologicznych zakładów produkcyjnych Grupy ROCKWOOL w Europie.

<!--Start of Zendesk Chat Script--> <script type="text/javascript"> window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s= d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set. _.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute("charset","utf-8"); $.src="https://v2.zopim.com/?4HTYYPi6zuxUlFVZSLGYJE6MA0uQJDvo";z.t=+new Date;$. type="text/javascript";e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,"script"); </script> <!--End of Zendesk Chat Script-->
Back