O nas

Polityka Jakości

System Zarządzania Jakością (jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania) jest w pełnym zakresie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, wymaganiami Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wymaganiami prawnymi, które dotyczą ROCKWOOL Polska.

Produkt dostarczany klientowi ma formę wartości niematerialnej i jako taki podlega stosownej kontroli i ochronie.
Misja przedsiębiorstwa oraz kluczowe wartości (składające się na politykę jakości) wyznaczają ramy celów przedsiębiorstwa, uaktualniane w corocznym pakiecie budżetowym i dokumentach pokrewnych. Zawierają one ściśle sformułowane cele jakości i organizacji.

System zarządzania jakością i środowiskiem

Ma on na celu spełnienie wewnętrznych wymagań ROCKWOOL Polska z zakresu ochrony środowiska opartych na wymaganiach prawnych, wymaganiach koncernu oraz wewnętrznych ustaleniach. Obejmuje utrzymanie i rozwój systemu poprzez nadzór nad dokumentacją i zapisami systemu zarządzania, monitorowanie procesów, przeprowadzanie auditów wewnętrznych wraz z realizacją działań korygujących i zapobiegawczych oraz przygotowywanie danych do przeglądów zarządzania. Proces ten poprzez bezpośrednią komunikację jest zintegrowany z procesami zarządzania poszczególnymi procesami i działami ROCKWOOL.

Za zabezpieczenie niezbędnych zasobów koniecznych do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz zwiększenia zadowolenia klienta i stron zainteresowanych odpowiada Zarząd ROCKWOOL Polska. Niezbędne zasoby obejmują:

 • zasoby ludzkie – kompetentny i wykwalifikowany personel,
 • zasoby materialne – infrastruktura, maszyny i urządzenia, wyposażenie do pomiarów kontroli i badań, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, surowce, materiały, usługi zewnętrzne,
 • dokumentacja systemowa: księga, procedury, instrukcje, dokumentacja technologiczna,
 • zasoby finansowe – gwarantujące przede wszystkim realizację celów dla realizacji polityki jakości i środowiska, a także zapewniające utrzymanie właściwego poziomu sterowania i kontroli procesów.

Działania projakościowe

W ROCKWOOL Polska wyróżnia się m.in następujące działania mające na celu poprawę jakości:

 • Kluczowe zadania w obszarze jakości dotyczą dbałości o Klienta, budowanie relacji, jak i spełnianie jego oczekiwań.
 • Monitorujemy zadowolenie Klienta w celu doskonalenia naszego system zarządzania zarówno w bezpośrednim kontakcie z Klientem, jak i poprzez rozwój naszych produktów tworząc nowe rozwiązania,
 • Poprawiamy wykorzystanie surowców do produkcji,
 • Poprawiamy efektywność naszych linii produkcyjnych,
 • Analizujemy produkcję naszych wyrobów i doskonalimy ich jakość,
 • Poprawiamy efektywność procesów w organizacji analizując współdziałanie procesów w organizacji,
 • Dbamy o efektywność dostaw.
<!--Start of Zendesk Chat Script--> <script type="text/javascript"> window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s= d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set. _.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute("charset","utf-8"); $.src="https://v2.zopim.com/?4HTYYPi6zuxUlFVZSLGYJE6MA0uQJDvo";z.t=+new Date;$. type="text/javascript";e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,"script"); </script> <!--End of Zendesk Chat Script-->
Back