Misja i Wartości

Misja i Wartości

Misja

ROCKWOOL będzie zaufanym partnerem w budownictwie na wszystkich naszych rynkach. Nasze zachowanie biznesowe jest warunkowane przez nasze podstawowe wartości: uczciwość, odpowiedzialność, efektywność, pasję i przedsiębiorczość.

Nasza pozycja lidera w zakresie innowacyjnych produktów, systemów, partnerstwa i usług umacniana jest przez unikalną wiedzę specjalistyczną, odnoszącą się do takich aspektów budynków jak: efektywność energetyczna, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i komfort.

Tworzenie trwałych rozwiązań chroniących życie, majątek i środowisko dziś i jutro.

Wartości

Nasze wartości:

  • Są podstawą naszego myślenia i działania;

  •  

    Umożliwiają podejmowanie szybkich decyzji i działań, przy możliwie najniższym poziomie biurokracji;
  • Determinują nasze działania; sposób, w jaki współpracujemy oraz to, jak postrzega nas otoczenie;

  •  

    Określają jakość naszych zachowań w zakresach Zasad Przywództwa i polityk Grupy.

Uczciwość

Jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie. W taki sam sposób podchodzimy do naszego otoczenia. Jesteśmy uważni, dlatego od razu rozpoznajemy trudności.

Odpowiedzialność 

We wszystkim, co robimy wykazujemy się odpowiedzialnością i szacunkiem w stosunku do innych. Respektujemy interesy wszystkich stron. Jesteśmy świadomi pełnienia roli ambasadora Grupy ROCKWOOL i reprezentowania jej wartości.

Efektywność 

W sposób efektywny gospodarujemy naszym czasem, gruntownie przygotowujemy się do zadań. Jesteśmy przekonani, że jest to kluczowym elementem w realizacji naszych celów. Z chwilą podjęcia decyzji natychmiast podejmujemy działania, kierując się zasadą „działaj, a nie szukaj wymówek”. Szczegółowo komunikujemy nasze decyzje.

Pasja 

Naszą pasję wyrażamy poprzez wiarę w to, co robimy. Jesteśmy z tego dumni. Dbamy o naszą pracę, współpracowników, klientów i partnerów.

Przedsiębiorczość 

Nieustannie poszukujemy nowych możliwości rozwoju i dróg prowadzących do sukcesu. Zachęcamy siebie wzajemnie do rozwijania nowych pomysłów i ich wykorzystywania. Ludzie są naszym najcenniejszym zasobem, dlatego chcemy ich rozwijać tak, by mogli wspierać organizację w osiąganiu strategicznych celów. 

Back